DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE privind achiziția de servicii de reparare și de întreținere a instrumentelor muzicale, a serviciilor de asistență tehnică, respectiv a serviciilor de planificare tehnică pentru funcționalizarea Centrului de formare și suport în activități turistice și culturale „Basilica Minor” în cadrul proiectului ”CREATING AND DEVELOPING A CROSSBORDER POLYCENTRIC NETWORK FOR TRAINING AND SUPPORT TO INCREASE THE QUALITY OF TOURIST AND HANDCRAFT CROSS-BORDER SERVICES IN THE COUNTIES OF BIHOR AND HAJDU BIHAR” (cod proiect ROHU 398, acronim: ForTour BHHB)

RoHU398_ERCO_invitatie_participare

RoHU398_ERCO_documentatie_de_atribuire

RoHU398_ERCO_caiet_de_sarcini

RoHU398_ERCO_formulare

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene și a Guvernului României.

Copyright © For Tour BHHB 2019