Achiziții

17.03.2023 – Achiziție competitivă furnizare tâmplărie PVC, uși cu geam termopan, cu montaj inclus-– Parohia Ortodoxă Română Oradea Ioșia Nord

08.03.2023 – Reluare Achiziție Servicii organizare evenimente – organizare ture cicloturism – AMD Bihor Ro-Hu 398

15.02.2023 – Reluare Achiziție Servicii organizare evenimente – organizare ture cicloturism – AMD Bihor Ro-Hu 398

26.01.2023 – Achizitie competitivă curs formare profesională cameristă – Mănăstirea Izbuc

26.01.2023 – Achizitie competitivă curs cameristă hotel Biserica Refomată Episcopia Bihor

26.01.2023 – Reluare achiziție competitivă execuție de Lucrari de irigatie spațiu verde – Parohia Reformata Episcopia-Bihor

26.01.2023 – Reluare Achizitie competitivă serviciului de formare profesională ,,Confectioner – asamblor articole din textile” – Parohia Reformata Episcopia-Bihor

09.01.2023 – Achiziție competitivă execuție de Lucrari de irigatie spațiu verde – Parohia Reformata Episcopia-Bihor

09.01.2023 – Achizitie competitivă serviciului de formare profesională ,,Confectioner – asamblor articole din textile” – Parohia Reformata Episcopia-Bihor

29.11.2022 – Achizitie competitivă serviciului de formare profesională ,,Lucrator in cultura plantelor” – Parohia Reformata Episcopia-Bihor

23.11.2022 – Achiziție servicii consultanță în management proiect – PAROHIA REFORMATĂ EPISCOPIA BIHOR

26.10.2022 – Servicii organizare eveniment – ”Noile tehnologii si aplicabilitatea lor in marketing turistic” în cadrul proiectului ROHU 398 AMD Bihor

24.10.2022 – Reluare achiziție Servicii organizare evenimente – organizare ture cicloturism – AMD Bihor Ro-Hu 398

04.10.2022 – Reluare achiziție  Servicii organizare evenimente – organizare ture cicloturism – AMD Bihor Ro-Hu 398

20.09.2022 – Servicii organizare evenimente – organizare ture cicloturism – AMD Bihor Ro-Hu 398

14.09.2022 – Servicii formare profesională confecționer – asamblor articole din textile – Parohia Ortodoxă Română Oradea Ioșia Nord

14.09.2022 – Servicii formare profesională curs patiser – Parohia Ortodoxă Română Oradea Ioșia Nord

12.09.2022 Achiziție servicii formare profesională curs instrumentist muzicant- Episcopia Romano Catolică Oradea – Ro-Hu 398

24.08.2022 Achizitie Serviciului de formare profesională: Curs Lucrător în gospodărie agroturistică-Mănăstirea Izbuc

11.08.2022 Achizitie servicii de evenimente/târguri, “Târg de Promovare a activităților de amenajare peisagistică”, Parohia Reformată Episcopia-Bihor Ro-Hu 398

17.06.2022 Execuție lucrări la “Centrul suport de formare şi specializare pentru patrimoniu şi turism “Ars Ecumenica” – Ioşia, Oradea, jud. Bihor

30.05.2022  Servicii de formare profesională: Curs BUCATAR – Parohia Ortodoxă Română Oradea Ioșia Nord 

04.05.2022 Reluare Achiziție Servicii de concepție, design, elaborare text, realizare fotografii și tipărire pentru materiale (Rețetar și GHID) în cadrul proiectului ROHU 398

05.04.2022 Târg de promovare a produselor artizanale – Parohia Reformată Epsicopia Bihor

05.04.2022 Achiziția serviciului de eveniment  transfrontalier de vin si produse de vinificatie – Parohia Reformata Episcopia-Bihor 

31.03.2022 Servicii de formare profesională: Curs CONSERVATOR DE BUNURI CULTURALE – Parohia Ortodoxă Română Oradea Ioșia Nord 

28.03.2022 Servicii de formare profesională: Curs Conservator de bunuri culturale, ERCO

25.03.2022 Servicii de formare profesională – Curs conservator opere de artă și monumente istorice 

17.03.2022 Achizitie Servicii de concepție, design, elaborare text, realizare fotografii și tipărire pentru materiale (Rețetar și GHID) în cadrul proiectului ROHU 398

17.03.2022 Achizitie Servicii de productie videografica pentru promovarea preparatelor/produselor culinare din județul Bihor în cadrul proiectului ROHU 398

14.03.2022 Achizitie „Servicii de consultanta in vederea certificarii preparatelor/produselor culinare din județul Bihor în cadrul proiectului ROHU 398

27.10.2021 Achizitie serviciu formare profesionlă curs Gestionar Custode Sală – Parohia Ortodoxă Română Ioșia Nord Ro-Hu 398

04.10.2021 Achizitie serviciu formare profesională Curs gestionar custode sală – ERCO Oradea Ro-Hu 398

22.09.2021  Achizitie serviciu formare profesională curs muzeograf – Episcopia Romano Catolică Oradea

15.09.2021 Achizitie serviciu formare profesională curs curator-Episcopia Romano Catolică Oradea

11.08.2021 Reluare achizitie Serviciu formare profesională Paznic de Vânătoare , Ro-Hu 398 – Mănăstirea Izbuc

09.08.2021 Achizitie serviciu formare profesională curs curator- Parohia Ortodoxa Iosia-Nord, Oradea , RO-HU 398

16.07.2021 Achizitie Serviciul de formare profesională – Curs Paznic de Vânătoare – ROHU 398- Mănăstirea Izbuc

18.06.2021 RELUARE ACHIZITIE DIRECTA-Servicii de consultanta in management de proiect în cadrul proiectului ROHU 398/AMD BIHOR

17.06.2021 ACHIZITIE DIRECTA Servicii de formare profesională CURSURI: SALVAMAR, GHID PEȘTERI AMENAJATE și PAZNIC DE VÂNĂTOARE, ROHU 398/AMD BIHOR

09.06.2021 ACHIZITIE DIRECTA Servicii de consultanta in management de proiect în cadrul proiectului ROHU 398

19.05.2021 ACHIZIŢIE DIRECTĂ ONLINE Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice în cadrul proiectului ROHU 398/AMD BIHOR

17.05.2021 Achiziția serviciului de evenimente/târguri , “Eco Skills – târg pentru promovarea produselor meșteșugărești locale” – RO-HU 398/ Manastirea Izbuc

13.11.2020 – Atribuirea contractului de servicii de organizare evenimente culturale festival de muzica clasica si eclesiastica „Varadinum Nostra”, editiile I-II. / Episcopia Romano-Catolica Oradea

08.10.2020 – Reluare procedura achiziției serviciului autorizat de formare profesională SALVAMAR

18.09.2020 – RELANSAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A SERVICIILOR DE REPARARE ȘI ÎNTREȚINERE A INSTRUMENTELOR MUZICALE / Episcopia Romano-Catolica Oradea

09.09.2020 – Achiziții de echipamente pentru funcționalizarea Centrului de formare și suport în activități turistice și culturale „Basilica Minor” / Episcopia Romano-Catolica Oradea

01.09.2020 – Achiziția serviciului de reparare și de întreținere a instrumentelor muzicale, a serviciilor de asistență tehnică, respectiv a serviciilor de planificare tehnică pentru funcționalizarea centrului de formare și suport în activități turistice și culturale „Basilica Minor” / Episcopia Romano-Catolica Oradea

21.08.2020 – Achizitie directa curs conservator RoHu398 / Episcopia Romano-Catolica Oradea

21.08.2020 – Achizitie directa curs gestionar sala RoHu398 / Episcopia Romano-Catolica Oradea

21.08.2020 – Achizitie directa custode sala / Parohia Ortodoxa Iosia-Nord

28.07.2020 – Atribuirea achiziției serviciului autorizat de formare profesională SALVAMAR (piscină), Cod COR 541905 / AMD Bihor

06.07.2020 – Atribuirea procedura de atribuire serviciului de supraveghere a lucrărilor, Cod CPV: 71520000-9, asistență tehnică – dirigenție  de șantier Cod CPV 71356200-0 / Manastirea Izbuc

16.06.2020 – Atribuirea specificatii tehnice pentru procedura de atribuire serviciului de supraveghere a lucrărilor, asistență tehnică – dirigenție  de șantier / Manastirea Izbuc

12.06.2020 – ATRIBUIREA ACHIZITIEI CREARE SITE ROHU 398 / AMD BIHOR

03.06.2020 – Atribuirea achizitiei serviciului de curs tesator manual / Parohia reformat Episcopia Bihor

29.05.2020 – Atribuirea achizitiei serviciului de formare autorizata tamplar manual, Cod COR 742203 / Manastirea Izbuc

29.05.2020 – Atribuirea achizitiei serviciului de formare autorizata tamplar manual, Cod COR 742203 / Parohia Ortodoxa Iosia-Nord, Oradea 

23.04.2020 – Atribuirea achiziției serviciului autorizat de formare profesională ghid turism intern (local), Cod COR 511302 / Parohia reformat Episcopia-Bihor, Oradea

22.04.2020 – Atribuirea achizitiei serviciului de formare profesionala ghid turism intern (local), Cod Cor 511302 / Parohia Ortodoxa Iosia-Nord, Oradea

15.04.2020 – Reluare procedura achizitiei serviciului autorizat de formare Salvamar

15.04.2020 – Documentatie de atribuirea achizitei dotari-echipamente / Parohia Reformata Episcopia Bihor

15.04.2020 – Documentatie de atribuirea achizitiei dotari-echipamente / Manastirea Izbuc

15.04.2020 – Documentatie de atribuirea achizitiei dotari-echipamente / Parohia Ortodoxa Iosia-Nord, Oradea

15.04.2020 – Cerere ofertă curs gestionar custode RoHu398 / Episcopia Romano-Catolică

15.04.2020 – Cerere ofertă curs conservator_RoHu398 / Episcopia Romano-Carolică

02.04.2020 – Reluare procedura achiziției serviciului autorizat de formare profesională PAZNIC DE VÂNĂTOARE, cod Cor 622401 / Mănăstirea Izbuc

02.04.2020 – Reluarea procedura achiziției serviciului autorizat de formare profesională PAZNIC DE VÂNĂTOARE, Cod COR 622401

06.03.2020 – Reluare procedura achiziției serviciului autorizat de formare profesională SALVAMAR (piscină), Cod COR 541905

11.02.2020 – Documentatie de atribuire pentru achiziția directă servicii de formare profesională peisagist-floricultor, cod COR 611205 – PAROHIA REFORMATĂ EPISCOPIA-BIHOR, ORADEA

11.02.2020 – Achizitie directa – Servicii de formare profesionala peisagist-floricultor, cod COR 611205 / Parohia Ortodoxă Ioșia-Nord, Oradea

10.02.2020 – Achiziție directă – Servicii dirigenție de șantier / Parohia Ortodoxă Ioșia-Nord, Oradea

31.01.2020 – Procedura atribuire curs integrat atestat limba-agent ghid turism local-ghid national turism-touroperator AMD Bihor – ROHU 398

31.01.2020 – Reluare procedura atribuire investitie Manastirea Izbuc – ROHU 398 / Mănăstirea Izbuc 

30.01.2020 – Atribuirea achiziției serviciului de organizarea unui workshop: “Turismul transfrontalier la începutul mileniului III – Actualitate.Tendințe.Perspective” 

22.01.2020 – Atribuirea achiziției serviciului autorizat de formare profesională PAZNIC DE VÂNĂTOARE, cod Cor 622401 / Mănăstirea Izbuc

22.01.2020 – Atribuirea achiziției serviciului autorizat de formare profesională RANGER, cod COR 511315

21.01.2020 – Atribuirea achiziției serviciului autorizat de formare profesională PAZNIC DE VÂNĂTOARE, Cod COR 622401

21.01.2020 – Atribuirea achiziției serviciului autorizat de formare profesională SALVAMAR (piscină), Cod COR 541905

11.12.2019 – Atribuirea achiziției de servicii de reparare și de întreținere a instrumentelor muzicale, a serviciilor de asistență tehnică, respectiv a serviciilor de planificare tehnică pentru funcționalizarea Centrului de formare și suport în activități turistice și culturale „Basilica Minor”

12.09.2019 – Procedură de atribuire a serviciului de organizare eveniment, GALA DE EXCELENȚĂ A TURISMULUI BIHOREAN

07.11.2019 – Reluare achiziția serviciului de curs formare cofetar – patiserie

22.10.2019 – Achiziție directă – Servicii dirigenție de șantier, cod CPV 71520000-9 – Servicii de supraveghere / PAROHIA REFORMATĂ EPISCOPIA-BIHOR, ORADEA

16.10.2019 – Reluare procedura atribuire contract lucrari Manastirea Izbuc

07.10.2019 – Achiziția serviciului de curs formare cofetar – patiserie

19.09.2019 – Achiziție directă: Curs formare referent de specialitate așezăminte culturale

05.09.2019 – Achiziția serviciului de formare profesională somelier

03.09.2019 – Reluare procedură formare administrator pensiune Mănăstirea Izbuc

28.08.2019 – Reluare procedura atribuire curs formator

23.08.2019 – Achiziția serviciului de formare profesională technician hotelărie

21.08.2019 – Procedură de atribuire serviciului furnizare tehnică IT, audio-video, etc.

19.08.2019 – Achiziția serviciului autorizat de formare profesională administrator pensiune

19.08.2019 – Procedură de atribuire a Serviciului autorizat de formare profesională competențe antrepenoriale

19.08.2019 – Reluare procedura atribuire contract lucrări Mănăstirea Izbuc

07.08.2019 – Procedură de atribuire – Curs ghid local

07.08.2019 – Procedură de atribuire – Curs Bucatar

07.08.2019 – Reluare procedura de atribuire curs Director Hotel 

31.07.2019 – Procedură de atribuire – Formare profesională barman și ospătar (chelner)

25.07.2019 – Procedură de atribuire – Evenimente/Târguri ”ECO FOOD – târg local de gastronomie eco și bio” 

24.07.2019 – Procedură de atrbuire – Tărg gastronomic și de vinuri 

 

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene și a Guvernului României.

Copyright © For Tour BHHB 2019