Luni a avut loc conferința de lansare a proiectului cu finanțare europeană „Crearea și dezvoltarea unei rețele transfrontaliere policentrice de formare și suport în vederea creșterii calității serviciilor turistice și meșteșugărești din județele Bihor și Hajdú-Bihar”. În cadrul acestuia, Agenția de Management al Destinației Bihor, împreună cu partenerii săi, vor organiza și cursuri de formare/specializare pentru 1020 de persoane.

„Scopul este de a utiliza factorul endogen din euroregiunea Bihor-Hajdú-Bihar, în acest caz prezent ca resurse naturale, culturale și umane, în așa fel încât să asigurăm creșterea eficientă a ocupării forței de muncă din domeniul turismului, ospitalității și meșteșugurilor tradiționale, prin formarea acesteia și specializarea sa. Dezvoltarea turismului nu înseamnă doar exploatarea resurselor naturale. Într-una stfel de domeniu trebuie să lucreze oameni pregătiți”, a spus Dumitru Sim, managerul de proiect.

„AMD are menirea de a acorda suport real celor cu care lucrăm, celor care activează în domeniul turismului”

Dezvoltarea turismului este principalul obiectiv al liderului de proiect, Agenția de Mangament al Destinației Bihor, din subordinea Consiliului Județean. „În ultimii 5 ani, numărul turiștilor care vizitează județul și destinațiile din Bihor a crescut. Deseori, aflăm de la cei cu care lucrăm că spre exemplu, nu pot asigura un ghid autorizat. Ei bine, un curs de formare ghid turistic național durează 9 luni și costă aproximativ 3000 lei. Prin cursurile pe care le vom asigura vom putea forma 30 de ghizi turistici naționali (tour-operatori) și 170 de ghizi turistici interni (local). Se vor cere studii medii, iar cursul va fi gratuit. AMD are menirea de a acorda suport real celor cu care lucrăm”, a precizat Bántó Norbert, directorul AMD Bihor. Parohia Ortodoxă din Körösszegapáti, Episcopia Romano-Catolică de Oradea, Parohia Reformată Episcopia-Bihor, Parohia Ioșia-Nord și Mănăstirea Izbuc sunt parteneri în cadrul proiectului în valoare de 2.718.106 Euro. „Am încercat să creem posibilitatea conlucrării între AMD și reprezentanții principalelor confesiuni din zona transfrontalieră. Prin biserici vom reda menirea lor socială”, a spus președintele Pásztor Sándor.

Lista cursurilor de formare/specializare:

20 de persoane formator, 170 de persoane ghid turistic intern (local), 30 de persoane ghid turistic național (tour-operator), 10 persoane director/manager hotel, 65 persoane administrator pensiune, 100 de persoane tehnicieni hotelărie (recepționer, cameriste), 60 de persoane bucătar, 60 de persoane barman-ospătar, 50 de persoane cofetar-patiser, 40 de persoane somelier, 30 de persoane competențe antreprenoriale, 20 persoane paznici de vânătoare, 15 persoane rangeri, 20 persoane peisagist-florist, 60 de persoane fotografi profesioniști, 30 de persoane salvamari, 50 de persoane împletitori manuali, 10 persoane modelator ceramic/olar, 10 persoane țesător manual, 20 persoane lemnar/tâmplar manual, 30 de persoane corist, 10 persoane organist, 10 persoane conservator opera de artă și monumente istorice, 20 persoane restaurator bunuri cultural, 20 persoane curator, 20 persoane custode sală/supraveghetor, 10 persoane muzeograf, 30 de persoane referent așezăminte culturale.

Durata proiectului este 30 de luni și cuprinde perioada 1 martie 2019 – 31 august 2021.

Sursa: www.agentianewsbihor.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene și a Guvernului României.

Copyright © For Tour BHHB 2019