Curs formare referent de specialitate așezăminte culturale, Cod COR 262207, în cadrul proiectului ” CREATING AND DEVELOPING A CROSSBORDER POLYCENTRIC NETWORK FOR TRAINING AND SUPPORT TO INCREASE THE QUALITY OF TOURIST AND HANDCRAFT CROSS-BORDER SERVICES IN THE COUNTIES OF BIHOR AND HAJDU BIHAR” (cod proiect ROHU 398, acronim: ForTour BHHB), Cod CPV 80530000-8 Servicii formare profesională

Beneficiar: PAROHIA ORTODOXĂ IOȘIA-NORD, ORADEA
Adresa: Calea Cazaban, nr. 37/A, Oradea, judetul Bihor, România
Date de contact : Telefon: +40 0757 049 990, E-mail: felixbicazan@yahoo.com
Valoarea estimată: 17 800 Euro cu TVA Euro, respectiv 84 142,38 lei, la curs infoeuro din luna septembrie, 4,7271 Lei/Euro (cf buget contract finanțare)
Obiectul contractului: formarea în Oradea a 30 de persoane ca referent de specialitate așezăminte culturale, cod COR 262207, conform legislației în vigoare
Durata contractului: 3 luni, octombrie-decembrie 2019
Termen limită pentru depunerea ofertei: 27.09.2019 ora 24:00
Oferta se poate  depune, prin servicii, la următoarea adresă: Calea Cazaban, nr. 37/A, Oradea, judetul Bihor, România sau prin e-mail la următoarea adresă: felixbicazan@yahoo.com

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene și a Guvernului României.

Copyright © For Tour BHHB 2019