Servicii dirigenție de șantier, cod CPV 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor, în cadrul proiectului ” CREATING AND DEVELOPING A CROSSBORDER POLYCENTRIC NETWORK FOR TRAINING AND SUPPORT TO INCREASE THE QUALITY OF TOURIST AND HANDCRAFT CROSS-BORDER SERVICES IN THE COUNTIES OF BIHOR AND HAJDU BIHAR” (cod proiect ROHU 398, acronim: ForTour BHHB), pentru obiectivul “Centrul indoor și outdoor de formare profesională  “Episcopia Bihor” (Oradea, jud. Bihor)”

Beneficiar: PAROHIA REFORMATĂ EPISCOPIA-BIHOR, ORADEA
Adresa: str. Dealului, nr. 20, Oradea, județul Bihor, România
Date de contact : Telefon: +40 0358455288, E-mail: ferenczszigeti@freemail.hu
Valoarea estimată: 2000 Euro cu TVA, respectiv 9503,00  lei cu TVA, la curs infoeuro din luna octombrie, 4,7271 Lei/Euro (cf buget contract finanțare)
Obiectul contractului: servicii de dirigenție de șantier, servicii de supraveghere a lucrărilor pentru lucrări civile (amenjări interioare, amenajări exterioare, lucrări de rezistentă și rețele interioare)*, conform Documentației tehnico-economice
Durata contractului: 7 luni, noiembrie 2018 – mai 2019
Termen limită pentru depunerea ofertei: 30.10.2019 ora 12:00

Oferta se poate  depune, prin servicii poștale sau de curierat, la următoarea adresă: str. Dealului, nr. 20, Oradea, județul Bihor, România sau prin e-mail la următoarea adresă: ferenczszigeti@freemail.hu

*avându-se în vedere că lucrarea se referă și la un monument istoric -Ansamblul bisericii reformate:  COD LMI BH-II-a-B -01043 str. Dealului 20-23  , Turnul bisericii: COD LMI BH-II-m-B-01043.02 Oradea, str. Dealului nr 23 cartier Episcopia Bihor 1732- 1764, dirigintele de șantier va trebuie să respecte Normele metodologice din Ordinul 2495/26.08.2010 privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice și să depună odată cu oferta actele doveditoare: declarații de disponibilitate privind implicarea în realizarea contractului, semnate în original; Copia autorizației de diriginte de șantier , eliberată de către Inspectoratul de Stat în Construcții pentru domeniile solicitate; Copie atestat eliberat de Ministerul Culturii.

Servicii dirigenție de șantier.pdf

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene și a Guvernului României.

Copyright © For Tour BHHB 2019