Liderul de proiect, Agenția de Management al Destinației Bihor, împreună cu partenerii săi Parohia ortodoxă din  Körösszegapáti (Körösszegapáti Román Ortodox Parókia), Episcopia Romano-Catolică de Oradea, Parohia Reformată Episcopia-Bihor, Parohia ortodoxă Ioșia-Nord și Mănăstirea Izbuc  implementează proiectul “CREATING AND DEVELOPING A CROSSBORDER POLYCENTRIC NETWORK FOR TRAINING AND SUPPORT TO INCREASE THE QUALITY OF TOURIST AND HANDCRAFT CROSS-BORDER SERVICES IN THE COUNTIES OF BIHOR AND HAJDU BIHAR” (CREAREA ȘI DEZVOLTAREA UNEI REȚELE TRANSFONTALIERE POLICENTRICE DE FORMARE ȘI SUPORT ÎN VEDEREA CREȘTERII CALITĂȚII SERVICIILOR TURISTICE ȘI MEȘTEȘUGĂREȘTI DIN JUDEȚELE BIHOR ȘI HAJDU”), cod eMS 398. Acronym ForTour BHHB. Proiect finanțat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră INTERREG V-A România-Ungaria 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 3, Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă transfrontaliere, Prioritatea de investiții 8/b. Creșterea ocupării forței de muncă în aria eligibilă, cu suma de 2.718.106 Euro.

Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniței şi care necesită o abordare comună, precum şi soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş pe partea română a graniței şi, respectiv, judeţele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea ungară a acesteia.

În cadrul acestui proiect, partenerii și-au propus printre altele organizarea a 22 de evenimente, precum târguri de locuri de muncă și de promovare a produselor locale ca produse de turism, evenimente de excelență pentru industria turistică, dar și, ca în cazul de față, ateliere de lucru pentru specialiștii din domeniul turismului, ospitalității sau meșteșugurilor tradiționale, ca produse locale de turism.

Desfășurat între 09 și 10 martie 2020, atelierul de lucru “Cross-border Tourism at the Beginning of the Third Millennium – Actuality. Trends. Perspectives” – “Turismul transfrontalier la începutul mileniului III – Actualitate.Tendințe.Perspective”, în Pavilionul C al Universității Oradea, în cadrul Facultății de Geografie, Turism și Sport a adus împreună specialiști din domeniul amintit, care și-au împărtășit experiențele proprii, au prezentat exemple de bune practici și au încercat să configureze posibile căi de colaborare în vederea extinderii acestora sub forma pachetelor turistice comune transfrontaliere, schimburilor de personal specializat, precum și a potențialelor rețele de propagare a acestora.

Importanța și necesitatea unor astfel de întâlniri și schimburi de ideii ori bune practici a fost accentuate în deschiderea atelierului de lucru de către prof. univ. dr. Ilieș Alexandru, decan al facultății de Geografie, Turism și Sport din cadrul Universității din Oradea, un partener implicat al Agenției de Management al Destinației Bihor, precum și de președintele Asociației AMD Bihor, Szabó József și directorul executiv al AMD Bihor, dr. Bánto Norbert.

Astfel, pe parcursul celor 2 zile de desfășurare a evenimentului lectorii prezenți, atât din partea română, cât și din partea maghiară au abordat teme precum:

  • Dezvoltarea de rețele policentrice transfrontaliere de formare profesională, în contextual creșterii nivelului de specializare a lucrătorilor din turism și servicii de ospitalitate, cultură, gastronomie sau meșteșuguri tradiționale ca produse locale de turism(dr. Dumitru Sim – manager proiect AMD Bihor)
  • „Turism transfrontalier responsabil în ariile naturale protejate” (dr. Aurelia-Florina Dumiter – consilier/manager proiect Consiliul Județean Bihor)
  • Turismul din județul Bihor în perspectivă transfrontalieră. Actualitate și tendințe (Pásztai András operator turism de incoming)
  • Posibilități de valorificare a resurselor turistice etnografice din arealul Munților Plopiș (Ancuța Șchiop, profesor istorie-geografie, viceprimar comuna Aușeu)
  • Taberele educaționale și rolul lor în promovarea turismului transfrontalier„(drd. Oláh Kecse Gabriella, inspector școlar, drd.Universitatea Oradea)
  • „Turismul religios transfrontalier. Redescoperirea unui traseu de plelerinaj multisecular: Catedrala romano-catolică din Oradea” (dr. Lakatos Bala Attila, referent Birou de turism religios Episcopia romano-catolică de Oradea)
  • Perspective în vederea promovării și dezvoltării turismului rural în rândul elevilor Dana Mihincău, profesor
  • Turism pe bicicletă în județul Bihor: bune practici ale operatorilor economici – Dan Ghiță, operator turism
  • Modul de funcționare a Asociației Turistică de la Gyöngyös-MátraBenkő Béla, manager OMD Mátra, Gyöngyös, Ungaria, precum și alte teme sau subiecte cu referință directă asupra turismului și domeniilor sinergetice ale acestuia.

Concluziile trase în urma celor 2 zile de prezentări și discuții au fost legate, în special, de:

– necesitatea unei mai bune interconectării a serviciilor turistice de pe cele 2 părți ale graniței, oferta lor fiind complementară, iar pachetele astfel create nu vor face decât să crească durata medie a șederii turiștilor în zona de interes, evident cu implicații economice evidente traduse în creșterea consumului și evident a importanței al aportului activităților turistice în economia locală

– generarea unor pachete de servicii turistice de nișă, dar tot mai căutate de către turiști, precum cele de manifestare a meșteșugurilor și gastronomiei tradiționale, cicloturismului, ecoturismului și turismului de aventură

– dezvoltarea/educarea unor noi gusturi de practicare a turismului pentru generația tânără

– creearea de organisme private sau/și din mediul nonguvernamental care să acorde suport în dezvoltarea acestor activități

Oradea, 11 martie 2020

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene și a Guvernului României.

Copyright © For Tour BHHB 2019